icono impresión valencia

25 Anys d'història de l'empresa recolzen el nostre bon treball.

Historia Imprenta Valencia La Plaza

Els nostres inicis es remunten a 1989, quan el gerent Josep Baltasar Escrivà Fort, discapacitat per pèrdua d’audició, es planteja iniciar en solitari un projecte empresarial relacionat amb les arts gràfiques després d’un llarg aprenentatge en la impremta d’un familiar seu.

Va començar amb una Heidelberg d’aspes i amb el temps ha actualitzat les màquines fins a arribar a la digital. “Hem treballat amb màquines de tipografia, després amb fotolits que es revelaven en habitacions fosques per a després insolar en les plantxes. Quantes hores invertíem en la composició d’un llibre, quan ara en eixe mateix temps estan impresos i servits al cliente” açò ens relata Baltasar visualitzant el canvi tan important que hi ha hagut en el sector.

“La nostra diversificació més important ocorre en 1995 quan es decidix complementar el servei d’impressió amb el de material d’oficina i així tancar el cercle. Però en esta última etapa tornem a innovar. “Esta nova era de la tecnologia és tot un repte per a nosaltres, significa no quedar-mos obsolets, per això hem invertit en màquines digitals d’última generació i ampliat els nostres serveis de carteleria i serigrafia”.

Projecte cofinançat per FEDER i IVACE

En 2018 obtenim el suport financer de FEDER i IVACE per al projecte “Instal·lació del sistema informàtic PALMART” amb la finalitat d’informatitzar i simplificar processos de gestió i comptabilitat.

icono flecha impresión valencia

Impremta en València

Impremta La Plaça

X

Cláusula de privacidad


De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que su correo electrónico será incluido en un fichero responsabilidad de Impremta La Plaça, S.L.U., con domicilio en C/ Costera, 17 46970 Alaquàs (Valencia), con la finalidad de enviarle comunicaciones publicitarias o promocionales acerca de nuevos productos o servicios que pudieran ser de su interés.

Por otro lado, como usuario garantiza ser mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta y veraz.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita concretando su solicitud a la dirección arriba indicada o a través del correo electrónico laplaza@laplazanet.com. En el caso de los derechos de acceso, rectificación y cancelación deberá aportar fotocopia de su DNI o documento equivalente.

No obstante, podrá ejercer también los derechos de rectificación y cancelación de sus datos por medio de los enlaces que al pie de las newsletters se han establecido con tal fin. Puede consultar nuestra Política de Privacidad completa en esta página.