icono impresión valencia

Impremta La Plaça és un CEE, un Centre Especial d'Ocupació... però què significa?

Per què confiar en nosaltres?

Perquè contractant els nostres serveis contribuïxen a ampliar llocs de treball assignats a persones amb “capacidades distintas”, fent que este sector siga valorat per la seua professionalitat i especialització. A més si l’empresa que contracta els nostres serveis supera les 50 persones es poden acollir a les mesures d’excepcionalitat que marca la llei.

Com complir

Si necessita complir la Llei General de Discapacidat (LGD) i acollir-se a les mesures d’excepcionalitat pot cridar-nos i els nostres experts li assessorarem. Però és tan senzill com consumir l’equivalent al SMI del 2% de la seua plantilla en serveis destinats a un Centre Especial d’Ocupació, així tindran un pas donat en el compliment de la dita llei.

Llei General de Discapacidat (LGD)

Es tracta d’una llei que va ser creada per a fomentar la inserció laboral de persones discapacitades i que les empreses amb més de 50 empleats s’implicaren en això. Hi ha diverses formes de fer complir esta llei. Una d’elles és oferint llocs de treball a persones amb discapacitat, l’altra alternativa és la donació a ONG’s i la tercera i que a nosaltres ens implica, és la d’acollir-se a les mesures d’excepcionalitat i treballar amb un CEE, contractant serveis que suposen l’equivalent al 2% de la plantilla.

LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació)

En compliment de l’article 2, de la Llei 2/2015 del 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, fem públic que El Centre Especial d’Ocupació núm. 111 – Impremta La Plaça, ha percebut de LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), en el període de l’exercici 2020, la quantitat de: 63.511,02 €, corresponents al Programa d’Ajuda al Manteniment Salarial dels llocs de treball amb caràcter temporal i indefinit i a l’Ajuda del programa per al manteniment de la Unitat de Suport amb núm. d’expt. ECEAPO/2019/57; ECMSAL/2019/118; ECMSAL/2019/257 y ECMSAL/2020/23.

icono flecha impresión valencia

Impremta en València

Impremta La Plaça

X

Cláusula de privacidad


De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos de que su correo electrónico será incluido en un fichero responsabilidad de Impremta La Plaça, S.L.U., con domicilio en C/ Costera, 17 46970 Alaquàs (Valencia), con la finalidad de enviarle comunicaciones publicitarias o promocionales acerca de nuevos productos o servicios que pudieran ser de su interés.

Por otro lado, como usuario garantiza ser mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta y veraz.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita concretando su solicitud a la dirección arriba indicada o a través del correo electrónico laplaza@laplazanet.com. En el caso de los derechos de acceso, rectificación y cancelación deberá aportar fotocopia de su DNI o documento equivalente.

No obstante, podrá ejercer también los derechos de rectificación y cancelación de sus datos por medio de los enlaces que al pie de las newsletters se han establecido con tal fin. Puede consultar nuestra Política de Privacidad completa en esta página.